Hvad er SECONDHAND SMYKKER?

Brugervilkår

Betingelser for brug af SECONDHAND SMYKKER

- som du accepterer ved oprettelsen af din profil.


Vores profil

  • SECONDHAND SMYKKER er en markedsplads forbeholdt brugte smykker.
  • SECONDHAND SMYKKER er en markedsplads for både private og virksomheder.
  • SECONDHAND SMYKKER er ikke part i de handler der foregår mellem brugere af markedsplatformen med undtagelse af de tilfælde hvor SECONDHAND SMYKKER selv sælger eller indgår som sælger for andre, som ikke selv ønsker at oprette en annonce. I disse tilfælde er SECONDHAND SMYKKER erhvervssælger på lige fod som andre erhvervssælgere, der benytter sig af markedsplatformen.

 

Din profil

  •  Når du opretter din profil på SECONDHAND SMYKKER, skal du registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og en PayPal konto, virksomheder skal også oplyse deres cvr.nr.)
  • Du skal være fyldt 15 år for at benytte vores markedsplads.
  • Din profil på SECONDHAND SMYKKER er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre.
  • Du må kun oprette én profil på SECONDHAND SMYKKER.


Selve handlen

  • Du køber smykket som beset, dog kan du gøre indsigelser inden 14 dage. Forstået således at du indenfor 14 dage, kan skrive direkte til sælgeren, såfremt smykket afviger, i en væsentlig grad fra beskrivelsen af smykket, eller fra billedet af smykket. SECONDHAND SMYKKER kan ikke stilles til ansvar herfor.
  • Du skal som sælger være i besiddelse af dokumentation for at varen er sendt. Sendes varen uforsikret vil tilstrækkelig dokumentation være en indleveringsattest. En bon eller almindelig kvittering fra posthuset, vil ikke kunne betragtes som gyldig dokumentation for at varen er afsendt.
  • Handler mellem privatbrugere på SECONDHAND SMYKKER er som udgangspunkt civilkøb (som er det modsatte af forbrugerkøb, hvor en privat køber en vare eller tjenesteydelse af en såkaldt erhvervssælger). Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb ikke automatisk har  fortrydelsesret. 
  • Handler mellem privatbruger og erhvervssælger er forbrugerkøb og er på SECONDHAND SMYKKER'S markedsplads omfattet af fortrydelsesret. Du har 14 dage til at meddele sælger at du har fortrudt. Fortrydelsesretten starter den dag du modtager varen. Du har i alt 30 dage til at returnere varen fra modtagelsen af varen. Du kan også undlade at afhente din vare på posthuset men det er vigtigt, at du tydeligt meddeler erhvervssælgeren at du har fortrudt købet. Husk kvittering så du kan dokumentere at du har returneret den i rette tid. Sælger skal umiddelbart efter modtagelsen af returvaren give dig dine penge retur, dog skal du selv betale retur forsendelsen.
  • Som erhvervssælger er du forpligtiget til at sende varen inden du trækket beløbet. Det vil sige at du først skal acceptere købers anmodning når du har afleveret smykket til forsendelse.
  • Du kan læse mere om fortrydelsesret på forbrug.dk
  • Husk at lukke din annonce når handlen er afsluttet eller du fortryder en annonce.


Køber og sælgers omkostninger

  • Køber betaler forsendelse af varen og den porto der er oplyst på vores markedsplads er handler i Danmark, fra og til danske adresser. Andet aftales med sælger.
  • Sælger betaler 15% af smykkets salgspris til SECONDHAND SMYKKER, beløbet vil automatisk blive trukket gennem paypal når smykket er solgt.
  • Paypal trækker et mindre gebyr for at gennemføre handlen.
  • SECONDHAND SMYKKER trækker ikke gebyrer eller nogen anden form for opkrævning hvis dit smykke ikke bliver solgt. Vi forbeholder os dog ret til at slette din annonce hvis den har været på i mere end 6 måneder.


Øvrige betingelser

  • SECONDHAND SMYKKER kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i brugerbetingelserne eller almindelig god opførsel på nettet.
  • De smykker, der er tilgængelige gennem private eller erhvervsmæssige handler, sættes til salg af brugere på SECONDHAND SMYKKER via annoncer. SECONDHAND SMYKKER er altså ikke part i private og/eller erhvervsmæssige handler, da SECONDHAND SMYKKER alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler og udelukkende fungerer som en online markedsplads. SECONDHAND SMYKKER har derfor ikke noget ansvar i forbindelse med disse handler. Handlerne er omfattet er dansk lovgivning og afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb kan din retsstilling variere. 
  • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på SECONDHAND SMYKKER, ikke er i strid med lovgivningen eller SECONDHAND SMYKKER´s regler i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer. Endvidere er du forpligtet til kun at sælge varer, som du har ret til at råde over og overdrage.
  • SECONDHAND SMYKKER opfordrer i øvrigt til saglig og god skik blandt brugere – se vores opfordring under ”God stil når du handler”.
  • Det påhviler dig som privat bruger af SECONDHAND SMYKKER at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT, SECONDHAND SMYKKER kan altså ikke gøres ansvarlig herfor. Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk
  • Som bruger af SECONDHAND SMYKKER anerkender du at SECONDHAND SMYKKER ikke påtager sig ansvar for de handler der fortaget på markedspladsen mellem to brugere ( køber og sælger ). Ej heller har SECONHAND SMYKKER ansvar for de varer som udbydes til salg uanset om sælger er privat eller erhvervssælger. SECONDHAND SMYKKER indtræder ikke i en brugers forpligtelser, selvom en bruger ikke opfylder disse.
  • I alle handler på SECONDHAND SMYKKER gælder dansk rets almindelige regler, herunder E-handelloven, markedsføringsloven, købeloven og forbrugeraftaleloven. Disse regler gælder for såvel brugere af SECONDHAND SMYKKER som SECONDHAND SMYKKER selv.
  • Du indvilliger i ikke at holde SECONDHAND SMYKKER ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. SECONDHAND SMYKKER kan ikke garantere for nøjagtigheden af hjemmesidens indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. SECONDHAND SMYKKER kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.